Online Information Systems


Location

VU University Amsterdam, 1BSc Information, Multimedia, en Management

ECTS

6

Language

only in Dutch

Objectives

Naast een algemene inleiding over de ontwikkelingsomgeving voor informatiesystemen en de projecten om ze te implementeren, aan te passen, en vervangen, brengt de cursus methodes en technieken aan om databases te modelleren als centrale component van informatiesystemen. In een practicum worden groepen gevormd die de rol van bedrijfjes spelen en waarin een grotere praktijkopdracht door een analyse van systeemvereisten en ontwerpfase wordt geleid (hierbij nadruk op het datamodel en ontwerp; geen implementatie), met presentatie aan de klanten-docenten, met nadruk op consistentie, systeemaspecten en haalbaarheid. De doelstelling is daarbij om de centrale rol en impact van informatiemodel en -analyse duidelijk te maken en de verbanden ervan met procesmodel, database ontwerp, en systeemonderhoud o.a. via de business rules of constraints.

Content

Het informatiesysteem als geheel van database, DBMS en applicatieprogramma’s beschreven door een conceptueel schema. Methodologische aanpak voor informatiesysteem-analyse, -ontwerp, -bouw en -onderhoud. Klassieke stappen in de constructie (lifecycle) van informatiesystemen vanaf de systeemveresiten tot het onderhoud. Korte vergelijking van verschillende methodieken voor elicitatie van systeemvereisten, en data- en procesmodellering. Detailbestudering van UML voor het modelleren van data en processen. Formeel omzetten van conceptuele modellen naar (relationele) implementaties. Rol van CASE tools, data dictionaries, constraints, semantiek en de samenhang met de applicatieprogrammatuur. Tenslotte, de definitie en rol van meta-informatie, als voorgeleide naar het Master-vak Business Semantics Management.

How it Works

Wekelijks introduceren de colleges nieuwe concepten. In een practicum worden groepen gevormd die de rol van bedrijfjes spelen en waarin een
grotere praktijkopdracht door een analyse van systeemvereisten en ontwerpfase wordt geleid (hierbij nadruk op het datamodel en ontwerp;
geen implementatie), met presentatie aan de klanten-docenten, met nadruk op consistentie, systeemaspecten en haalbaarheid.

Literature

Voor de algemene behandeling van systeemontwikkelingsomgeving, en voor het practicum methodieken:

J. Hoffer, J. George, J. Valacich, Modern Systems Analysis & Design, Xnd edition, Addison-Wesley, 2010.

Daarnaast: slide decks van de colleges en thematische papers die verdiepen op bepaalde onderwerpen.

Evaluation

50% practical assignments + 50% written theoretical exam

Prerequisites

none

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: